Ajankohtaista

 

Ajankohtaista


 

20.5.2019


Rolan Oy Hämeenlinnan sähköpyörä-
järjestelmän pilottihankkeen toteutuksen sekä tutkimuksen kumppani

27.2.2019


Kaupunkipyörällä kelpaa ajella myös talvella

 
Image

Pilottihankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää Hämeenlinnan kaupunkirakennetta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, lisätä matkailua ja tukea kevyenliikenteen käyttöä kaupunkikeskustan liikkumisessa. Pilottihanke alkaa 20.5.2019 ja kestää kuusi kuukautta. Rolan on valikoitunut hankkeen kumppaniksi vahvana viisaan liikkumisen sekä yhteiskäyttöpalvelujen osaajana.

Rolan toimittaa kokonaispalveluna hankkeeseen yhteiskäyttöön tarkoitetut sähköavusteiset polkupyörät, niihin liittyvän tietojärjestelmän sekä käyttäjätuen. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tutkimusosuus, joka koostuu neljästä eri vaiheesta.

Esiselvitysvaiheeseen on kuuluu alustavan datan keruu sekä pilottivaiheen tutkimustyö. Tutkimuksen toinen vaihe sisältää sähköpyörien pilotoinnin, jonka aikana kerätään käyttäjädataa. Datan keruuta täydennetään myös soveltuvin osin haastattelututkimuksilla.

Image

Yhdistämis- ja analyysivaiheessa yhdistetään pilottihankkeen ja Rolanin operoitavina olevien muiden kaupunkipyöräjärjestelmien saatavilla olevaa dataa, jolloin saadaan varmennettua pilotin pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä myös laajemmalla datamassalla.

Raportointivaiheessa Rolan tuottaa kaiken hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta dokumentin, jossa selvitetään hankkeen tulokset sekä suositukset päätöksenteon tueksi Hämeenlinnan kaupunkipyöräilyyn liittyvien toimenpiteiden tukemiseksi ja käynnistämiseksi.

Lisäksi Rolan vastaa pilottihankkeen kaupunkipyöräjärjestelmän toimivuudesta sekä hankkeen palvelukeskustoiminnoista. Vastuu toimivuudesta sisältää pyörien ylläpidon, huollon ja korjaukset, muualle kuin asemille jätettyjen pyörien noudon sekä asemien tasapainotuksen soveltuvin osin. Palvelukeskuskokonaisuuteen sisältyy asiakaspalvelu, joka tuottaa tuki- ja neuvontapalveluita puhelimitse ja sähköpostitse. Rolanin palvelukeskus on erikoistunut yhteiskäyttöjärjestelmiin liittyviin kysymyksiin ja tuottaa asiakaspalvelutoimintoja sekä tukipalveluja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 
 
 
 

Rolanin yhteiskäyttöpalveluiden avulla pyöräilykausi kestää ympäri vuoden. Tiiminvetäjämme Veli Tuominen kertoo, miten Rolan pitää Turun kaupunkipyörät kunnossa talvikauden aikana.

Käsittelemme henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa, asiakaspalveluun ja -suhteeseen liittyvissä tarkoituksissa sekä asiakastyytyväisyyden ja palvelujemme kehittämiseksi. Lähettäessäsi jonkin verkkopalvelussamme olevan lomakkeen antamasi tiedot siirtyvät käsiteltäväksemme.

OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERROMME LISÄÄ PALVELUISTAMME JA YHTEISKÄYTTÖPALVELUISTA

Jätä viesti tai ota suoraan yhteyttä.