Liikkumisen markkina

Liikkumisen murroksen takia kestäville liikkumisen ratkaisuille on välitön tarve. Käsillä oleva muutos on verrattavissa aikaan, jolloin ihminen siirtyi hevoskulkuneuvoista autoon. Muutos heijastuu koko liikkumisen toimialaan sekä tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa yhteiskuntien rakenteeseen sukupolvien ajan.
Image
Ilmastonmuutos ja CO2 päästöt ovat akuutteja maailmanlaajuisia ongelmia.
Image
Sujuvat matkaketjut ovat vielä haave.
Image
Välitön tarve uusille, kestäville liikkumisratkaisuille.

Liikkuminen muuttuu palveluksi

Liikkumisen palveluistuminen muuttaa maailmaa monella eri tasolla. Matkustaminen on muuttumassa palveluksi, jonka keskipisteessä on liikkuja eli asiakas. Samaan aikaan liikkumisen ekosysteemi uudistuu. Kokonaisratkaisujen suunnittelu, käyttö, ylläpito ja huolto nousevat ydintehtäviksi palveluistumisen toteutuksessa.

Yksi liikennesektorin suurimmista muutoksista on uusien palvelujen ja kokonaisratkaisujen kehittyminen. Uusilla kokonaisratkaisuilla toteutetaan uudentyyppismatkaketjuja, jotka vähentävät autoilla ajettavia matkoja, pienentävät hiilijalanjälkeä ja luovat käytännöllisiä tapoja päivittäiselle liikkumiselle.

Image

Kevyet ratkaisut korvaavat autot first- ja last mile matkoilla

Kaupunkipyörät ja kevyet liikkumisen ratkaisut vievät muutosta eteenpäin, mutta myös muut viisaan liikkumisen segmentit, kuten yhteiskäyttöautoilu, ovat voimakkaassa kasvussa.

Suomessa tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä nostaa pyörä- ja kävelymatkojen osuus noin 40 %:iin. Tämä tarkoittaa vuositasolla 450 miljoonaa matkaa enemmän kuin nyt. Valtio lisää rahoitusta viisaan liikkumisen kehittämiseksi.

lyhyet matkat

0-8 km
Image
60% matkoista

Keskipitkät matkat

8-25 km
Image
25% matkoista

Pitkät matkat

25+ km
Image
15% matkoista

LIIKKUMISEN MARKKINA ON HOUKUTTELEVA

Liikkumisen murros on globaali ja siihen liittyvä markkina tarjoaa houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia sekä teknologian että palveluiden parissa.

Vuonna 2018 maailmassa oli jo yli 20 miljoonaa kaupunkipyörää, jotka vaativat päivittäistä ylläpitoa, ja niiden määrä kasvaa 40 % vuodessa. Vastaavasti yhteiskäyttöautoilu kasvaa 35 % ja autonomisten ajoneuvojen markkina 40 % vuodessa maailmanlaajuisesti (lähde: Business Finland). Konsulttitoimisto McKinsey (2019) arvioi maailmanlaajuisen mobility-markkinan saavuttavan 300–500 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruusluokan vuonna 2030.

Keskeinen tekijä palveluiden menestymiselle ja liikkujien käyttäytymisen muuttumiselle on ekosysteemin tuottamat palvelut: Uusien innovaatioiden ja disruptiivisen teknologian tuonti päivittäiseen käyttöön, palveluistuminen, ylläpito ja käyttäjätuki. Liikkumisen markkinan eri segmenteissä jopa 50–65 % arvosta ja kustannuksista tuotetaan elinkaaren aikaisten palveluiden kautta. Tämä tekee palveluista erittäin houkuttelevan osan liikkumisen ekosysteemiä.

Image