Osake ja yhteystiedot

Osakkeen perustiedot

Rolan Oy:n osakkeiden kokonaismäärä on 1 000 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Osake on liittynyt arvo-osuusjärjestelmään.

Ajantasainen osakasluettelo

Arvo-osuusjärjestelmään liityttäessä osakasluettelon ylläpito siirtyy arvopaperikeskukselle (Euroclear Finland Oy). Omistajaluettelot ovat julkisia ja perustuvat arvo-osuustileille rekisteröityihin omistuksiin.

Osakasluettelot ovat julkisesti nähtävillä Euroclear Finlandin toimipisteessä (Urho Kekkosen katu 5C, Helsinki) olevalla omistajakyselypäätteellä. Tietoja voi tarkastella yhtiökohtaisesti maksutta.

Euroclear Finland toimittaa osakasluetteloon liittyviä tietoja myös sähköpostitse tai puhelimitse erillistä korvausta vastaan. Tarkemmat lisätiedot linkissä:

https://www.euroclear.com/finland/fi/Public_register.html


Yhteyshenkilöt

Kimmo Hanhinen

toimitusjohtaja

+358 40 596 1400

kimmo.hanhinen(at)rolan.fi

Aki Laiho

hallituksen puheenjohtaja

+358 40 652 5827

aki.laiho(at)rolan.fi