ROLAN - Keskellä mullistuvaa liikkumisen markkinaa

Viisaan liikkumisen markkina kasvaa ennusteiden mukaan 40 % vuosivauhdilla sekä globaalisti että Suomessa. Rolanin asema on vahva kasvavan markkinan keskiössä: mahdollisuudet kasvulle ovat erinomaiset niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Toiminnan laajentamista lähialueille Itämeren ympärillä valmistellaan jo.

Rolan on kasvanut keskimäärin 160 % vuodessa viimeisten kolmen vuoden aikana. Kasvu ja kansainvälistyminen tulee jatkumaan markkinan mukana myös tulevina vuosina.

ROLANIN PALVELUT OVAT MUKANA VIISAAN LIIKKUMISEN ARVOKETJUJEN YTIMESSÄ, JOKAISELLA OPEROINTISEGMENTILLÄ

Rolanin tuottamat palvelut ovat liikkumisen arvoketjun kulmakivi. Rolan on merkittävässä roolissa koko arvoketjun toiminnassa.
Image

Technology owners

Rolan Service Operations

Consumer Brands

Consumer / User

Rolanin palvelut ovat perusta loppukäyttäjän käyttäjäkokemukseen sekä liikkumisratkaisujen kehittämiselle kaupungeissa. Yksittäisistä ratkaisuista muodostuu matkaketjuja tukevia kokonaisuuksia. Toimivat kokonaisuudet parantavat liikkumisen tehokkuutta ja laatua.

Rolanin ylläpitämien palveluiden ydin on ainutlaatuinen ympäristö/alusta, joka yhdistää kaiken kulkuneuvoista saatavan informaation.

Megatrendit tukevat Rolanin kehittymistä ja arvon nousua

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja liikkumisen muutos tulevat jatkumaan. Muutosten aikaansaama kehitys tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Liikkumissegmentin sisäinen muutos - teknologian tarjoamat mahdollisuudet, automaatio, yhteiskäyttöisyys ja palveluistuminen - muuttaa pysyvästi alan toimintamallit ja ansaintalogiikan. Rolanin asema arvoketjussa antaa erinomaiset mahdollisuudet liiketoiminnan ja yhtiön arvon kehittymiselle.

Rolaniin sijoitettava pääoma ja voittovarat käytetään ensisijaisesti liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen: markkinan mukana kasvaminen tarkoittaa 35–50 % vuotuista kasvutavoitetta myös tulevaisuudessa. Samalla osinkopolitiikka on maltillinen: 20–35 % nettotuloksesta pyritään jakamaan takaisin omistajille.