ROLAN 2030: Mobilizing the World

Rolanin tavoite on olla kansainvälinen palvelualan yritys, jonka fokus on viisaassa liikkumisessa sekä kehittyneissä kaupunkiympäristöissä.

Vuonna 2030 haluamme olla merkittävä toimija liikkumisen markkinassa. Pyrimme siihen, että vuonna 2030 Rolan täyttää suuren yrityksen kriteerit liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuna.

Tavoitteenamme on olla yritys, jolla on kestävä taloudellinen suorituskyky:

  • Kannattavuus > 10 %.
  • Omavaraisuusaste > 50 %.
  • Tuottaa säännöllisesti osinkoa osakkeenomistajille.

Olemme vahvasti sitoutuneet kestävän kehityksen arvoihin toiminnassamme. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristöystävällisyyden ja käyttäjäturvallisuuden.

Image

Strategian kulmakivet vuodelle 2021-2023

Nykyisen strategian painopisteet ovat:

 • Tunnettuuden kasvattaminen ja vakiintuneen markkinajohtajan aseman vahvistaminen omalla liiketoiminta-alueella.
 • Paikallisten tiimien kautta tapahtuvan valtakunnallisen toiminnan rakentaminen.
 • Uskottavan kansainvälistysohjelman edistäminen.

Rolanin strategia tästä eteenpäin vuosille 2021-2023 rakentuu samoille peruslinjauksille. Jatkamme yrityksemme palveluiden ja toiminnan kehittämistä. Haluamme olla liikkumisen segmentin edelläkävijäyritys.

Strategiset painopistealueemme vuosille 2021–2023 ovat:

 • Myyntivetoinen kasvu
 • Ylivoimainen ydintoiminta
 • Ammattimainen ote
 • Vahva ekosysteemi
Image

Myyntivetoinen kasvu


Ylivoimainen ydintoiminta


Ammattimainen ote


Vahva ekosysteemi