Toimitusjohtajan katsaus 2H / 2020

Poikkeuksellinen vuosi

Tämän vuoden toimintaympäristö on ollut poikkeuksellinen ja haastava, katsoo sitä miltä kantilta tahansa. Vallinneen koronapandemian myötä yhteiskunta, ihmiset sekä yritykset ovat joutuneet uudenlaisten haasteiden eteen. 

Myös meillä Rolanissa Covid-19 viruksen tulo iski kovaa jokaisella liiketoimintasektorilla. Epidemian ensimmäisen aallon pahin vaikutus jätti jälkensä huhti-kesäkuun liiketoimintaan, kun liikevaihto painui äkillisesti -37 % verrattuna edelliseen kauteen. Toisen aallon vaikutukset toki näkyvät liiketoiminnassa, mutta suurimmilta vaikutuksilta säästyttiin. Vuoden haasteista huolimatta, liikevaihto kasvaa päättyvällä tilikaudella +50 %.

Heinäkuun puolivälin toimintaympäristön normalisoituminen vauhditti liikevaihdon palaamista terveemmälle tasolle. Ihmisten rohkeus ja tarve liikkua palautui ja tämän myötä myös Rolanin liiketoiminta nousi kannattavalle tasolle. Ennusteen mukaisesta myynnistä heinä-joulukuussa jäädään arviolta -32 %, mutta liiketoiminta tulee olemaan kannattavaa tilikauden jälkimmäisellä puolikkaalla, liikevaihdon kasvaessa päättyvällä tilikaudella noin 50 %. Tavoitteesta ja ennusteesta jäädään, mutta otettaessa huomioon tilikauden haasteet, on kasvuun oltava tyytyväinen. 

Tilikauden tulos tulee jäämään negatiiviseksi ensimmäisen kerran yrityksen kymmenvuotisen olemassaolon aikana. Tulokseen ei voi olla tyytyväinen, mutta otettaessa huomioon toimintaympäristön tuomat haasteet liiketoiminnalle, on oltava realistisen optimistinen omaan tehtyyn työhön tilikauden aikana. Liiketoiminnan siemenet, jotka ovat istutettu haasteiden keskellä, tulevat tarjoamaan satoa vielä pitkään.

Kehitystä epävarmuuden keskellä

Rolanilla on keskeinen asema viisaan liikkumisen palveluiden tuottajana. Vuoden 2020 aikana olemme vallinneesta epävarmuudesta huolimatta kehittäneet uusia tuotteita ja hioneet toimintatapojamme. 

Sähköpotkulaudat ovat vain pieni osa meneillä olevaa murrosta, mutta ovat se muutoksen osa, joka usealle meistä näyttäytyy arjessa. Taustalla etenevä palveluiden digitalisoituminen ja ekosysteemit, ovat osa, jota emme niinkään havaitse arjessa. Tähän kuvioon, kun nostetaan mukaan vielä yhteiskuntien päästötavoitteet, on käsissämme muutos, joka tulee koskettamaan meitä kaikkia. Olemme vuoden aikana panostaneet kaluston ekologisuuteen. Olemme myös testanneet ja kehittäneet uusia teknologioita sekä sovelluksia. Brändin tunnetuksi tekeminen on ollut myös iso teema tänä vuonna. Tästä esimerkkinä Rolan pyörät Salossa, Tampereella ja Porissa.

Henkilöstö on yrityksen voimavara myös Rolanilla

Ilman ammattitaitoista henkilöstöä on minkä tahansa yrityksen toiminta vaikeaa. Etenkin tämän vuoden kaltaiset haasteet korostavat tarvetta viihtyisälle työympäristölle sekä ammattitaidolle. Rolanilla on työskennellyt vuoden 2020 aikana lähes 100 henkeä erilaisissa tehtävissä. Olemme pyrkineet kiinnittämään huomiota henkilöstön turvalliseen työskentelyyn.

Onneksi yrityksen henkilöstö on ottanut asian vakavasti ja olemme toistaiseksi selvinneet vähäisin vaikutuksin. Kiitos siitä kuuluu henkilöstölle, niin esimiehille kuin kenttätyössä oleville henkilöille.

Tunnusluvut


Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto

Liiketulos

(tEUR)

Image

Omavaraisuus

(%)

Image

Oma henkilöstö keskimäärin

(kpl)

Image