Toimitusjohtajan tilikausikatsaus 2020

Rolan jatkoi kasvua

Lähdimme tilikauteen isoin strategisin ja taloudellisin tavoittein. Vuoteen mahtui niin onnistumisia, erityisesti hyvä ja vahvistuva yhteistyö olemassa olevien asiakkaiden kanssa,  kuten myös haasteita, osaksi ulkoisia ja osaksi johtuen kasvavasta liiketoiminnasta. Pyrimme pitämään kiinni tilikaudelle asetetuista strategisista tavoitteista ja sanoisinkin meidän onnistuneen toimissamme hyvällä tasolla.  

Päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 2,27MEUR. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 53 %. Operatiiviset haasteet, ulkoiset häiriötekijät sekä panostus kehitykseen, painoivat tuloksen negatiiviseksi ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa, tilikauden tuloksen ollessa -113 944,13 €.

Tehdyt muutokset organisaatiomalliin ja operatiiviseen toimintaan osoittivat kuitenkin jo Q3 ja Q4 aikana toiminnan olevan entistä tehokkaampaa ja sitä kautta kannattavampaa, nostaen ajanjakson tuloksen kannattavalle tasolla, huolimatta ulkoisista haasteista. Tilikauden parhaat kuukaudet myynnillisesti olivat elokuu ja syyskuu.

Tilikausi 2021:

Tilikauden 2021 näkymät ovat positiiviset ja ennustavat liikevaihdon kasvua +30 %. Nykyisten asiakkuuksien kasvu sekä uudet asiakkaat tuovat merkittävää kasvuodotusta vuotta aiempaan.

Riskeinä markkinoilla ovat edelleen koronan tuomat uhat liiketoiminnalle sekä liikkumiskentän nopeat muutokset. Isoja mahdollisuuksia ovat lähitulevaisuuden kaupunkipyöräkilpailutukset sekä uudet jo auenneet ja voitetut järjestelmät. Myös autonomisen liikkumisen mahdollisuudet nostavat päätään. Ennakoimme, että tilikauden tulos olisi yli 0,1MEUR

Q1 

Tilikauden 2021 alku on ollut liikevaihdollisesti -11 % alle viime vuoden, johtuen ennakoitua pidemmästä talvesta ja sen vaikutuksista kevyiden järjestelmien myyntiin. Tulos Q1:llä on parantunut 11,4 %. Maaliskuun liikevaihto kasvoi vuotta aiemmasta 29,3 % ja tulos parani 44,5 %, joka kertoo yhtiön parantuneesta tehokkuudesta. Odotuksia nostattaa liiketoiminnan kasvu jokaisella liiketoiminta-alueella.

Q2

Toiselle vuosineljännekselle lähdettiin ennakoitua heikomman Q1:n jälkeen. Q1 jäi ennakoitua heikommaksi, mikä johtui liiketoimintaympäristön haasteista ja ennakoitua pidemmästä talvesta. Q2:n alku, huhtikuu ja toukokuu olivat tulokseltaan positiivisia ja ennusteiden mukaisia. Operatiivisen toiminnan käynnistäminen normaalille tasolle, reilun vuoden mittaisen osin rajoitetun toiminnan jälkeen, toi haasteita kesäkuussa. Liikevaihdollisesti kesäkuu oli ennustetulla tasolla, mutta tulos painui tappiolle.

Q3

Q3 oli operatiivisen toiminnan tehostamisen aikaa. Toimet olivat onnistuneita ja Q3 oli tulokseltaan vuoden parasta toimintaa, nettotuloksena 12 %. Q3:n lopulla vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu, tilikauteen 2019 - 2020 verrattuna, oli +51 %. Vuosineljänneksen tulosta nosti, verrattuna edelliseen kvartaaliin, vuodenaika sekä koronarajoitusten väheneminen ja liikkumisen lisääntyminen. Etenkin sähköpotkulautojen merkittävästi lisääntynyt käyttö heijastui myös Rolanin tuottamaan ylläpitopalveluun. Myös operatiivisen toiminnan tehostaminen sekä organisaation rakennemuutokset, näkyivät toiminnan selkeytymisenä ja heijastuivat positiivisena tuloksena. Yksikkökohtainen kannattavuus, organisaatiossa tehtyjen muutosten jälkeen, on noussut hyvällä tasolle. On selkeästi nähtävissä, että yksikkökohtainen myynnin kasvu, kasvattaa yksikön tuloksentekokykyä.

Strategian painopistealueet vuosille 2021–2023

Image

Tunnusluvut


Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto

Liiketulos

(tEUR)

Rolan Liikevaihto 2021

Omavaraisuus

(%)

Omavaraisuus 2021

Oma henkilöstö keskimäärin

(kpl)

Image